facebook  twitter  youtube instagram
Aanstaande maandag, 18 november, is er weer een wijkoverleg. Met als vaste agendapunten de terugkoppeling van de Werkgroep Buitenruimte en een overzicht van de toegekende wijkbudgetten voor activiteiten. Daarnaast zijn Laura Penders en Renee Huisman van de gemeente aanwezig om te vertellen over de aanpak van woonoverlast en over de nieuwe regels voor verkamering, splitsen, samenvoegen en onttrekken van woningen. Deze worden in december aan de raad voorgesteld, maar bewoners worden nu al bijgepraat over de belangrijkste wijzigingen, de consequenties voor Oost en de planning.

Verder staan op de agenda de nieuwe 'Staat van de wijk', waarin jaarlijks de cijfers rondom economie, onderwijs, verkeer, veiligheid en welzijn worden samengevat, en een vooruitblik op de jaarwisseling.

Het wijkoverleg begint om 20.00 uur in het Wijkhuis Oost, Boerhaavelaan 79.

De agenda, het verslag van het afgelopen wijkoverleg en het verslag van de Regiegroep Wijkbudget zijn hier te lezen.