Onder het motto ‘Het is niet mijn afval, maar het is wél mijn wijk’ steekt een grote groep wijkbewoners regelmatig de handen uit de mouwen: ze ruimen zwerfafval op, adopteren afvalcontainers en groenstroken, beheren broodinzamelpunten en organiseren opruimacties. Ze zijn inmiddels echte '(afval)matties' geworden en komen zelfs vier keer per jaar gezellig samen op de Afvalborrel van Oost. Maar bovenal leveren ze een bijzondere en belangrijke bijdrage aan een schone wijk én hebben ze een heleboel goede ideeën over hoe het beter kan. 

Hoog tijd dus om wethouder Doğukan Ergin, die buitenruimte in zijn portefeuille heeft, eens nader met dit netwerk te laten kennismaken. Vanmorgen kwam hij naar Oost om een rondje zwerfafval mee te prikken. Hierbij sloten ook wijkbeheerder Goran Miskovic, die onlangs de taken van Leon Verzijden heeft overgenomen, en vakbeheerder Afval en Reiniging Maribel Fonteine aan. Onderweg lieten de bewoners de hotspots zien - plekken waar het altijd raak is met bijplaatsingen - en vertelden ze waar in hun ogen de schoen wringt in het huidige afval- en handhavingsbeleid.

De prikactie werkte aanstekelijk, want op het Van 't Hoffplein bood een groep passanten spontaan aan om bij de zitbankjes de boel aan te vegen. Goed voorbeeld doet volgen!

Meer over het netwerk Schoon Oost lees je hier.