Netwerk Opgroeien in Oost

Binnen het netwerk Opgroeien in Oost werken wijkprofessionals uit het onderwijs, de kinderopvang en opvoedondersteuning samen aan een wijk waar kinderen en jongeren fijn kunnen opgroeien. Wil jij je bij het netwerk aansluiten of heb je een idee waarover je van gedachten wilt wisselen? Neem dan contact op met info@oostpactdoor.nl

It takes a village to raise a child. Kinderen leren niet alleen tijdens schooluren, ze leren altijd en overal: op school, thuis, op straat, op de sport- of knutselclub... Voor scholen zijn betrokken ouders belangrijk, voor de wijk zijn betrokken scholen belangrijk. Wat zich in de wijk afspeelt, kan grote invloed hebben op wat zich op school afspeelt. En andersom. Het netwerk Opgroeien in Oost verbindt deze werelden.

Oost is een kinderrijke wijk en telt drie basisscholen (De Peperklip, Kaleidoscoop en De Singel) en een middelbare school (Lentiz LIFE). Vele professionals en vrijwilligers zetten zich dagelijks in om kinderen een goede toekomst te bieden en om ze veilig en gezond te laten opgroeien. Leerkrachten, huiswerkbegeleiders, pedagogen, jongerenwerkers, activiteitenbegeleiders enzovoort. Zij vormen samen het netwerk Opgroeien in Oost. 

Oost Pact Door organiseert netwerkbijeenkomsten om al deze mensen met elkaar te verbinden, mogelijkheden voor samenwerking te verkennen en ideeën voor activiteiten voor de jeugd op te halen en verder te brengen.
Initiatieven Opgroeien in Oost
Wij zijn Opgroeien in Oost