Op het Wijkportaal van Oost vind je:
  • de wijkagenda: alle activiteiten (creatief, ontmoeten, sportief etc)
  • de sociale kaart: alle professionele en vrijwilligersorganisaties die in de wijk actief zijn
  • het prikbord: vraag en aanbod voor (buren)hulp en gezelschap
Bezoek het Wijkportaal van Oost