facebook  twitter  youtube instagram
In de week van 17 september start Irado met het opknappen van de ondergrondse containers in Oost. Op ruim honderd locaties worden de containers gedeeltelijk of opnieuw geschilderd en bestickerd met duidelijke pictogrammen van de afvalregels.
Ook wordt gecontroleerd of het sluitwerk nog goed functioneert, onkruid moet worden verwijderd of bestrating moet worden aangepakt.

De werkzaamheden zullen ongeveer zeven weken in beslag nemen. Tijdens de uitvoering zijn de geschilderde containers twee dagen buiten gebruik. Op locaties waar twee of meer containers staan, worden ze om en om geschilderd zodat er altijd één bereikbaar blijft.

Deze grote opknapbeurt valt onder de integrale aanpak van Oost Pact Door, waarin Irado, de gemeente en bewoners samen investeren in een schone wijk. De gezamenlijke maatregelen zijn gericht op drie doelen: het op orde brengen en houden van de afvalvoorzieningen, het verstevigen van de handhaving op bijplaatsing en het positief beïnvloeden van de sociale norm.

containers opknappen oost